Opłata SUP

02.05.2024

Drodzy Goście!
Informujemy, że w związku z wejściem w życie Dyrektywy SUP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku produktów wydawanych w opakowaniach jednorazowych, zawierających tworzywa sztuczne, pobieramy opłatę:

  • 0,25zł za każdy sos

“Dyrektywa SUP jest regulacją Unii Europejskiej, której celem jest ochrona środowiska. Zakłada ona ograniczenie lub całkowity zakaz produkcji i sprzedaży niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Dyrektywa SUP nakłada na przedsiębiorców obowiązek pobierania opłat za opakowania jednorazowe zawierające plastik. “

WYBIERZ RESTAURACJĘ